-
 
Vårt arbete utgår från en grundläggande syn där alla människor har lika värde och samma rätt. Vi bemöter boende, deras anhöriga och varandra på ett professionellt och värdigt sätt. Vi ger vård och behandling utifrån en helhetssyn. Individens rätt till självbestämmande och autonomi ska respekteras.
 
En grundläggande princip är den boendes rätt att själv kunna påverka sin tillvaro. Den enskilda individen skall erbjudas möjlighet att själv kunna påverka vad man vill ha hjälp med.
 
Vårt mål är att hjälpa våra boenden att få bästa möjliga livskvalité. Vi förstår att en lösning inte passar varje situation och vi tar oss tid att lyssna och förstå varje boendes behov och önskemål. Vi tar fram ett behandlingsprogram som maximerar de boendes oberoende och värdighet
 
Vårt förhållningssätt kommer att grundas på respekt, hänsyn, ärlighet och allas lika värde.
 
Genom att ta tillvara på kunskap och kompetens formar vi en bra grund för att utveckla vårt bemötande mot uppdragsgivare, boende och medarbetare.
 
Service omvårdnad samt hälso- och sjukvård är grundstenarna i vår verksamhet.
 
Vårt företag är baserat på övertygelsen att våra boendens behov är av yttersta betydelse. Hela vårt team är beredda att möta dessa behov.
Återkopplingen till våra uppdragsgivare är en ledstjärna i vårt arbete.
 
Tillsammans med kommunen, anhöriga och vårdteam arbetar vi gemensamt för att lösa just dina vårdbehov.