-
Boendes delaktighet, dvs. medverkan och rehabilitering är väsentligt för att ett gott rehabiliteringsresultat ska uppnås. Kunskap om behandlings- alternativ är grunden för att boenden ska kunna göra aktiva val, utöva självbestämmande och vara medverkande i vård och behandlling. 

Vi kan erbjuda till våra boende i rehabiliterings syftet individuell och grupp träning med sjukgymnasten fem dagar i veckan samt cykel och gym träning.

Vi har även massage fåtölj som friskvårdsåtgärd, s
tolen kan ge dig allround massage och fungerar som ett slags professionellt massageinstrument.  
 
Rehabiliteringsmöjligheter skall kunna erbjudas i form av korttidsvård, växelvård, avlastning och trygghetsplatser, som syftar till att den enskilde även efter sjukdom och med nedsatt funktionsförmåga skall kunna återvända till eller bo kvar i det egna hemmet.