-
Hur man söker till Hammarbygården

För att söka hit skall du vända dig till din kommun/biståndshandläggare och framföra dina önskemål. Det är denne som beviljar om du/din anhörige får bo här.
 
Telefonnumret hittar du i telefonkatalogen (Företag A-Ö) under rubriken samhäll- och kommuninformation, underrubrik social service, rubrik äldreomsorg eller socialpsykiatri.
 
Vi tar även emot privatbetalande gäster samt via försäkringsbolag.
 
Vi tar emot gäster med kort varsel samtliga dagar under året.