-
 
Personalbemanning:
 
Omvårdnadspersonal  som består av undersköterskor och mentalskötare.
 
Verksamhetschef
 
Sjuksköterska
 
Sjukgymnast   

Demensvårdsutvecklare

Läkare
 
Drift- och placeringsansvarig
 
Drift- och personalansvarig