-
Mötet mellan boende och personal är grunden för ett konstruktivt vård och behandlingsförhållande. Vi utgår ifrån att varje individ är unik med olika behov:
  • fysiska
  • psykologiska
  • sociala
  • kulturella 
  • existentiella
 
Vi som jobbar på Hammarbygården tror på individens egen förmåga att utvecklas samtidigt återvinna, bibehålla den fysiska och psykiska hälsa med en hälsobrygande livskvalitet.
Vårt bemötande präglas av omtanke och empati.
Vi handlar så att människors integritet inte kränks och individens värdighet skyddas.