-
 Hammarbygården liggen nära Löwenströmska Sjukhuset. Löwenströmska Sjukhusområdet föddes ur ett bestämt skott på på den berömda maskeradbalen i mars 1792.
Anckarström avlossade det dödsbringande skottet mot Gustav den III och satte landet i kris.
Tio år senare överlämnades området till staten som en soningsåtgärd av broder Gustav Adolf Löwenström som bytt namn från Anckarström vid tiden efter mordet. I gåvan lät brodern uppföra Löwenströmska Lasarettet.
 
Hammarbygården byggdes 1967 ombyggnad 2009/03 och rymmer 1.370 kvadratmeter .
 
Upplands Väsby är en tätort i Uppland och centralort i Upplands Väsby kommun, Stockholms län 2007 var Upplands Väsby Sveriges 26:e största tätort med 37932 invånare.
 
E4 mellan Uppsala och Stockholm går genom tätorten.
 
Fr.o.m. 21 Augusti 2006 kör Upptåget från Upplands Väsby till Gävle via Arlanda, Uppsala och Tierp m.fl.
 
Orten är en produkt av järnvägen och den station med namn efter Väsby gård som inrättades år 1866.
 
Det goda kommunikationsläget drog till sig flera industrier och ett samhälle växte upp.
 
Orten har numera karaktären av en förort till Stockholm, till vars centrum restiden är 27 minuter med pendeltåget.
Från Upplands Väsby station tar det ca 20 minuter med buss till boendet Hammarbygården.
 
Upplands Väsby har varit en viktig knutpunkt genom historien.
Här lades grunden för en av de viktigaste handelsvägarna norr om Stockholm. Ett epitet som än idag är högaktuellt.