-
Arbetsmiljöpolicy
 
För Hammarbygården innebär systematiskt arbetsmiljöarbete:
 
 
  • Att alla skall ha en arbetsmiljö som ger yrkesmässig och personlig utveckling
 
  • Att alla skall kunna avsluta ett långt yrkesverksamt liv med bibehållen fysisk och psykisk hälsa
 
 Det finns förklaringar till varför man på vissa arbetsplatser har lyckats ha många långtidsfriska och nöjda medarbetare.
 
  • En arbetsplats med klara mål och klart ledarskap som skapar god kommunikation och bra feedback mellan ledningen och anställda
 
 
  • En arbetsplats med kreativt klimat som ger den anställde både trygghet och frihet, man arbetar prestigelöst i gruppen
 
 
  • En arbetsplats med stödjande ledarskap som informerar tydligt och som utgår från att ingen gör fel medvetet eller med flit
 
 
  •  En arbetsplats med öppet medarbetarskap, med en dialog och ett  medbestämmande som grundar sig enbart på RESPEKT
 
Vi som arbetar och de som kommer att arbeta åt Hammarbygården skall sträva mot dessa mål tillsammans med företagsledningen.