-
 
Sjuksköterskan ansvarar för att:
 
  • Patienten får en säker vård och behandling inom kommunens  ansvarsområde 
  • Journaler förs och hanteras enligt praxis
  • Utforma riktlinjer inom hälsa och sjukvård och att se till att personalen följer gällande författningar och föreskrifter.
  • Läkemedelshantering och delegering.
  • Lex Maria- hantering och samarbete med Socialstyrelsen.
 
Läkare
 
Läkare knuten till enheten gör besök en gång i veckan. Samt vid behov.
 
Sjukgymnast
 
Paramedicinsk personal sjukgymnast besöker boende fem dagar i veckan för att kunna genomföra bedömningar av ADL – status, journalföra sina behandlingsinsatser, planering samt hjälpa till med träning.