-
 
Verksamhetens mål och innehåll
 
Hammarbygården AB är en privat vårdgivare som erbjuder vård med stöd av SoL till de patientgrupper som behöver rehabilitering, möjlighet återhämta sig efter sjukdom eller skada, samt andra insatser.

Vi erbjuder platser till vuxna människor  21 till 65 år, med ett fysisk funktionshinder samt till somatiska personer med tillfälligt behov av vård och omsorg som inte kan tillgodoses i eget boende .
 
Hammarbygården har 20 platser.
Våra 20 platser är uppdelade på två enheter om rum. I byggnaden även lokal för sjukgymnastik.
 
Vårt företag är baserat på vetskapen att våra boendens behov är av yttersta betydelse. Hela vårt team är inriktad på att ge dom boende professionell vård.
Välkommen till Hammarbygården!